Hakkımızda

İ.Ü. Robotik, İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Burak Şişman tarafından kurulmuş bir araştırma grubudur. İ.Ü. Robotik, robot ve eğitim kavramlarını bir araya getirerek eğitimde robotların rolünü ve etkinliğini arttırmak üzere bilimsel çalışmalara odaklanmıştır. Grup, “İnsansı Robotların Eğitimde Kullanılması“, “Robot Eğitim Kitleri ile Çocuk veya Büyük Her Yaş İçin Robot Yapımının Öğretilmesi“, “Elektronik Devreler ve Mikro Kontroller ile Robot Yapımı Eğitimi” olarak 3 ana başlıkta araştırmalar yürütmektedir. İ.Ü. Robotik, aynı zamanda Robot Öğrenmesi, Görüntü İşleme, Konuşma İşleme alanında mühendislik ağırlıklı çalışmalarını da sürdürmektedir.